Dankzij de vrije keuze in verband met de terugdraaiende teller is het opnieuw heel interessant geworden om zonnepanelen aan te schaffen.

Dankzij Groepaankoop kan je deelnemen aan de groepsaankoop voor zonnepanelen. Je hoeft niet alles uit te zoeken op basis van een algemene offerte en moet ook niet naar een infosessie om alles uit te pluizen. Neen! De leverancier brengt jou een bezoek en de offerte die je krijgt is berekend op jouw woning en verbruik.

  Waarop kan je rekenen dankzij Groepaankoop?

 • Technisch huisbezoek met offerte op maat
 • De winnende leveranciers zijn maar liefst 6% goedkoper dan onze groepsaankoop van 2018 en 17% goedkoper ten opzichte van een gemiddelde installatie
 • Uiterst kwalitatieve installatie met 10 jaar garantie voor de zonnepanelen
 • 25 jaar vermogensgarantie van de panelen
 • Gemiddelde terugverdientijd van 8 jaar
 • Vrije keuze van terugdraaiende teller
 • Jarenlang gratis én groene stroom
 • Mogelijkheid tot lening aan 1,69%
 • Verlaagd BTW-tarief van 6% (ipv 21%) voor woningen ouder dan 10 jaar

VOORBEELDPAKKETEN

Pakket A
Familieleden 1 tot 4 personen
Aantal panelen 14
WP per paneel 275
Type paneel Poly (1)
Merk paneel Trina Solar
Garantie panelen 10 jaar
Merk omvormer Zeversolar by SMA
Max AC vermogen omvormer 4560 W
Garantie omvormer 10 jaar
Prijs inclusief installatie & keuring (2) €4546 incl 6% BTW
Pakket B
Familieleden 4 en meer personen
Aantal panelen 18
WP per paneel 275
Type paneel Poly (1)
Merk paneel Trina Solar
Garantie panelen 10 jaar
Merk omvormer Zeversolar by SMA
Max AC vermogen omvormer 5800 W
Garantie omvormer 10 jaar
Prijs inclusief installatie & keuring (2) €5410 incl 6% BTW

* Minder dan één euro/Wp vanaf 20 panelen

(1) Zwarte panelen ook beschikbaar, de leverancier adviseert u graag verder.

(2) Gebaseerd op een hellend dak met pannen - maximum 5 meter tussen omvormer en elektriciteitskast - onder voorbehoud van een plaatsbezoek.

NOG 1999 AFSPRAKEN

VOORDELEN

De energiekosten blijven maar stijgen! Het wordt nu tijd om je eigen elektriciteit te produceren.

De terugverdientijd blijft, ondanks het wegvallen van de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid, gemiddeld 8 jaar.

Daarna ben je onafhankelijk van de energieleveranciers!

 • Gemiddeld rendement van 5% per jaar
 • Gemiddelde terugverdientijd van 8 jaar
 • Jarenlang gratis én groene stroom
 • De mogelijkheid om te upgraden naar hybride omvormers met selectieve optimizersystemen zodat ook jij klaar bent om energie op te slaan in je opslagbatterij.

Terugdraaiende kilowattuurmeter

Systemen met een omvormer-vermogen van maximum 10 kW mogen op een terugdraaiende teller worden aangesloten. Hierbij wordt de geproduceerde energie die niet direct verbruikt wordt terug in het openbaar net gevoed, met een opbrengst gelijk aan het geldend dagtarief per kWh. Deze maatregel schroeft de terugverdientijd aanzienbaar terug en maakt de investering nog meer rendabel.

Tegen 2020 zou het grootste deel van de terugdraaiende meters moeten vervangen zijn door slimme, oftewel digitale, meters. Eigenaars van zonnepanelen krijgen wel nog steeds de mogelijkheid om het huidige compensatiesysteem van injectie en afname te behouden (de terugdraaiende meter) tot 15 jaar na de installatie van hun zonnepanelen. Ook wie tot eind 2020 zonnepanelen laat installeren, krijgt deze mogelijkheid aangeboden.

Terugdraaiende Belastingaftrek voor hypothecaire leningen

Indien de aankoop van een PV-systeem gefinancierd wordt, dan is de aflossing, afhankelijk van je persoonlijke situatie, tot een bepaalde bovengrens aftrekbaar in je personenbelasting. Voor specifieke info hieromtrent kan je terecht bij je bankier.

FAQ

Wp: Wp staat voor 'Watt piek'. Het Wattpiekvermogen op een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratoriumomstandigheden afgeeft. Dat wil zeggen: bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 gr Celsius. kWp staat voor 'Kilowatt piek'. 1 kWp = 1000 Wp. kWh staat voor 'kiloWattuur'. 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW. Uw energiebedrijf rekent de verbruikte elektriciteit in de eenheid kWh met u af.

Het centrale hart van de zonnepaneel installatie is de omvormer. De omvormer moet continu zoveel mogelijk energie uit de panelen omzetten naar 230 V elektriciteit. U kunt zich voorstellen dat bij (gedeeltelijk) schaduw door bijvoorbeeld takken, bewolking of een ochtend- of avondzon de panelen minder energie afleveren dan bij een heldere hemel overdag. De omvormer is daarbij steeds bezig zichzelf zodanig af te stellen dat er zoveel mogelijk energie uit de panelen gehaald wordt. Voor elke configuratie van zonnepanelen is er een geschikte omvormer.

Het prosumententarief is sinds 1 juli 2015 van kracht. Dit is een distributienettarief voor consumenten met een zonnepanelen-installatie met een terugdraaiende teller. Het bedrag van prosumententarief hangt af van jouw netbeheerder en het vermogen van jouw omvormer. De leverancier van de groepsaankoop, legt jou dit in detail uit.

Bij hete temperaturen brengen zwarte panelen iets minder op dan blauwe zonnepanelen. In België is het aantal uitzonderlijk warme dagen echter beperkt. Het verschil tussen blauwe en zwarte zonnepanelen is daarom verwaarloosbaar. Het verschil zit hem dus vooral in de kleur.

Daarover kan geen algemene uitspraak worden gedaan. Alle zonnepanelen die in Europa verkocht worden zijn gekeurd, en voldoen aan de Europese eisen. Er zijn producenten in China die een betere kwaliteit leveren dan Europese producenten en vice versa. Alle producten in de groepsaankoop zijn uitvoerig getest. De producenten van zonnepanelen en omvormers worden door externe partijen gecontroleerd.

Men onderscheidt in het normale gebruik drie types zonnecellen al naargelang de kristalsoort: monokristallijn, polykristallijn en amorfe technologie. Monokristallijne zonnecellen hebben een relatief hoog celrendement door het speciale groeiproces van de ronde staaf moederkristal en het zagen van de cellen daaruit. De cellen hebben om deze reden ook afgeronde hoeken. Het rendement ligt tussen 14% en 18%. Polykristallijne zonnecellen hebben een lager rendement. Het celmateriaal wordt simpelweg gegoten in een vierkante vorm, waarbij de bekende willekeurige blauwe vlekkerige kristalstructuur ontstaat tijdens het afkoelen. Van de blokken worden vierkante cellen gezaagd. Doordat de cellen vierkant zijn is de vullingsgraad iets hoger dan de monocel waardoor een lager rendement weer iets wordt gecompenseerd. Het rendement ligt tussen de 12% en 16%.

U kan de oude panelen vervangen door nieuwe, of u kan de nieuwe installatie naast uw bestaande installatie laten plaatsen. De twee systemen met elkaar integreren is helaas niet mogelijk. Wanneer u ervoor kiest een tweede zonnepanelensysteem te plaatsen, staan de twee systemen geheel naast elkaar.

Ja, ook met diffuse straling kunnen zonnepanelen energie opwekken. Dit is uiteraard minder als in een volle zon, maar nog steeds voldoende om een zonnepanelen systeem rendabel te maken.

Het maximaal AC-vermogen van de omvormers in het aanbod is steeds lager of gelijk aan 10 kW. Heeft u al een andere zonnepaneelinstallatie, dan kan u die grens wel overschrijden. U ontvangt in dat geval een maatwerkofferte. Hou er rekening mee dat een installatie met een AC-vermogen groter dan 10 kW enkel gekoppeld mag worden aan het elektriciteitsnet, wanneer u toestemming heeft van uw netbeheerder. De voorwaarden waaraan uw installatie moet voldoen verschillen van netbeheerder tot netbeheerder. Meer informatie kan u verkrijgen bij uw netbeheerder.

Als de stroom uitvalt, zal de omvormer automatisch afslaan. Dat is een veiligheidsmaatregel. U krijgt dus tijdens een stroomstoring op het gewone net ook geen energie vanuit uw zonnepanelensysteem. Wanneer de storing is rechtgezet, zal de omvormer automatisch weer opstarten. Uw zonnepanelensysteem produceert dan ook weer energie.

Normaal hebt u geen bouwvergunning nodig voor een zonnepaneleninstallatie, behalve in uitzonderlijke situaties (bijv. bij een speciale verkaveling). U wint het best vooraf inlichtingen in bij uw gemeentebestuur.

Dit overschot aan stroom vloeit gewoon terug het energienetwerk in. Afhankelijk van het type meter dat u heeft, wordt dit geregistreerd en in mindering gebracht op uw energierekening. Dit zogenaamde "salderen" is door de overheid verplicht tot 5000 Kwh. Dit "salderen" betekent dat u maximaal 5000 Kwh per jaar terug kunt leveren aan uw energieleverancier voor een monofase teller en 10.000 Kwh voor een 3-fase teller via terugdraaiende teller. De energieleverancier zal dit 1 op 1 in mindering brengen op uw energierekening tegen dezelfde tarieven.

Ja, het is mogelijk om zonnepanelen op het dak van een garage, schuur, tuinhuis of aanbouw te plaatsen. Voor de aanleg van uw zonnepanelensysteem moet er mogelijk een extra meterkast geplaatst worden of een geul worden gegraven tussen de panden. De leverancier zal met u overleggen en een maatwerkprijs maken.

In het pakket zitten twee mogelijke kabeltrajecten inbegrepen: de kortste route langs buiten of de kortste route langs binnen. De kabel wordt geplaatst op de muur of in een buis. Wilt u graag een langere route, dan ontvangt u een maatwerkprijs. Tijdens het inspectiebezoek van één van hun medewerkers kan u de aangepaste kabelroute overlopen.

Dit is een nieuwe teller voor elektriciteit en gas die vanaf juli 2019 over heel Vlaanderen wordt geïnstalleerd. Hij zal in fases in alle Vlaamse huizen de oude teller vervangen.De digitale meter communiceert rechtstreeks met je netbeheerder. Dat wil zeggen dat je de meterstanden niet meer manueel hoeft door te geven en de controleur ook niet meer op bezoek zal komen. Daardoor wordt je jaarlijkse afrekening en bijsturing volledig automatisch gedaan.

Wie zonnepanelen heeft, hoeft niets te betalen voor de vervanging van de oude teller. De kost voor de digitale meter wordt namelijk door de distributiebeheerder betaald.Uiteindelijk zal de digitale meter in elke woning in Vlaanderen worden geplaatst. Wil je sneller dan voorzien kunnen genieten van de voordelen? Dan zal je een extra bedrag bovenop de indienststelling moeten betalen.

Naast de installatiekost komt er ook een jaarlijkse kost kijken bij de nieuwe digitale meter. Deze wordt bij de andere jaarlijkse netkosten verrekend. Naar de eerste schattingen zou het gaan om ca. 16 euro.

Om de monitoring in werking te stellen, is het belangrijk dat u de naam en het wachtwoord van uw WiFi-netwerk bij de hand houdt. Indien de zonnepanelen geïnstalleerd worden via een kraanwagen die op straat staat, moet u vooraf een vergunning aanvragen bij de gemeente. Kan de kraanwagen op een parkeerstrook staan? Hou die strook dan liefst vrij. De leverancier zal u vooraf informeren of er een kraanwagen gebruikt zal worden. Verder voorziet u best voldoende vrije ruimte op de plaats waar de omvormer komt te hangen. Als er andere voorbereidingen nodig zijn, zullen wij dat op voorhand laten weten.

De volledige installatie van zonnepanelen neemt in normale omstandigheden slechts 1 dag in beslag. Vanaf de plaatsing en aansluiting van de zonnepanelen kunt u optimaal genieten van groene energie.

U kan tot ongeveer 22 zonnepanelen plaatsen op een monofasige elektriciteitsaansluiting. Vanaf ongeveer 23 zonnepanelen heeft u een driefasige aansluiting met neuter nodig. Weet u niet welk type aansluiting u heeft? Een medewerker zal dat tijdens het inspectiebezoek voor u nagaan.

Voor bepaalde daktypes wordt er een meerprijs aangerekend, die daken vergen namelijk meer werk. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw dak hoger is dan 6m of wanneer u een leien dak heeft. De leverancier stelt in dat geval een maatwerkprijs op.

Tijdens de inspectie bij u thuis zal onze medewerker nagaan of er bepaalde werken gedaan moeten worden die extra werk vragen. Bijvoorbeeld het afbreken van een schoorsteen, het versterken van de aarding of het plaatsen van een differentieelschakelaar. In dat geval brengen wij vooraf op de hoogte van de maatwerkprijs.

Ook tijdens de installatie kunnen er onvoorziene kosten zijn. Bijvoorbeeld wanneer u toch een ander kabeltraject wenst dan vooraf afgesproken. In dat geval zal de installateur de extra werken aanduiden op het opleverdocument. U tekent voor akkoord.

Wanneer je panelen er echt smerig (als in grote vlekken of obstakels) uitzien, is het van belang dit schoon te maken. Stof, pollen of bladeren kunnen oorzaak zijn van vieze panelen. Regen zal veel van deze viezigheid er al afspoelen dus meestal is het niet nodig. Het schoonmaken van zonnepanelen hoeft zelden tot nooit te gebeuren

Een zonne-energiesysteem gaat meer dan 30 jaar mee. Bovendien vragen zonnepanelen weinig onderhoud. Zelfs reinigen is niet nodig, want door de schuine opstelling en de afwerende laag reinigen uw zonnepanelen bij regen zichzelf. Na 10 jaar moet wel de omvormer vervangen worden (afhankelijk van merk/type/slijtage).

Meestal dekken uw opstal- en brandverzekering de schade aan en van uw panelen. Wij raden u aan dit bij uw verzekeraar na te vragen of deze schade ook door uw polis worden gedekt. Naast de wettelijke garantie kan een leverancier een commerciële “fabrieksgarantie” aanbieden. Vaak is ze ruimer dan de wettelijke: zo geven de installateurs doorgaans 5 tot 10 jaar waarborg op de panelen en/of de omvormer. Een waarborg van 5 jaar op de omvormer is een minimum en 10 jaar is niet te versmaden als u weet dat zijn vervanging al gauw (tot) € 1 000 kost. Het is belangrijk dat u expliciet navraag wat de fabrieksgarantie inhoudt. Dit om mogelijke misverstanden in de toekomst te vermijden.

Na de plaatsing van zonnepanelen, is een elektrische keuring verplicht. Opgelet, de keurder zal ook naar uw bestaande elektrische installatie kijken.

De leverancier maakt voor u een afspraak met een erkende keurder. De prijs van die keuring is inbegrepen in het pakket en moet u dus niet betalen.

Ja, u moet er vooraf voor zorgen dat uw elektrische installatie in orde is. Als onze medewerker tijdens de inspectie fouten vaststelt, zal hij of zij u daarvan op de hoogte brengen.

De keurder stuurt een kopie van het keuringsverslag naar de leverancier. Als de keuring negatief omwille van de zonnepaneelinstallatie, neemt de leverancier de kosten voor de aanpassing en de herkeuring voor zo’n rekening. Zijn de zonnepanelen in orde, maar is de bestaande elektrische installatie van de woning afgekeurd? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpassing en de herkeuring. Worden zowel de zonnepanelen als de elektriciteit afgekeurd? Dan worden de kosten voor de herkeuring gelijk verdeeld tussen de leverancier en de klant.

Als de zonnepanelen op een plat dak niet hoger dan 1m boven de dakrand komen, of op een hellend dak in dezelfde hellingshoek als het dak staan, is er in Vlaanderen geen vergunningsplicht.

Elke installatie bevat een monitoringsysteem via WiFi. Het vermogen dat de omvormer opwekt, kan via uw WiFi-netwerk of een UTP-kabelaansluiting uitgelezen worden vanaf uw PC, laptop of tablet. U nagaan hoeveel energie er tijdens een bepaalde week of maand werd opgewekt.

In dat geval sluit u het monitoringtoestel aan via een UTP-kabel.

Neen, niet bij de VREG, maar wel bij de netbeheerder.

Om de veiligheid op het net te garanderen, is het belangrijk dat de netbeheerder weet waar er stroom op het net gezet wordt. Via uw aanmelding bij de VREG krijgt u een PV-nummer. Dat PV-nummer heeft u nodig bij de aanmelding bij de netbeheerder. De leverancier voorziet een handleiding om u te helpen bij de aanmelding. Meld u dus eerst altijd aan bij de VREG, daarna bij de netbeheerder.

De leverancier zal u een handleiding bezorgen zodat u de aanmelding bij de VREG en de netbeheerder vlot kan uitvoeren. Ondervindt u toch problemen? Neem dan contact op met de klantendienst van de leverancier.

De energie die u opwekt met zonnepanelen kan meteen worden verbruikt. De energie die u niet verbruikt, stroomt terug naar het openbare net. Uw meter draait dan terug. Als de productie over het hele jaar gelijk is aan het verbruik, is uw energierekening gelijk aan nul Euro. Als de productie groter is dan het verbruik, ontvangt u echter geen extra vergoeding.

U heeft recht op een systeemgarantie van 10 jaar op de zonnepanelen. Bij een niet-correcte werking tijdens die periode, komt de leverancier het probleem oplossen. Daarnaast is er ook een garantie op het vermogen van de panelen. Het gaat om een garantie op een vermogen van 90% in de eerste 10 jaar en een vermogen van 80% in de 15 jaar daarna. De vermogensgarantie daalt lineair.

U heeft bij de meeste leveranciers recht op 10 jaar garantie op de omvormer. Ook zo in deze groepsaankoop.

Als de producent van het materiaal failliet gaat, is de verzekeraar van de allrisk verzekering (indien van toepassing bij de leverancier) verantwoordelijk voor het afhandelen van de aanspraak op garantie. Dat verloopt meestal via de leverancier. De gekwalificeerde installateurs hebben een gezonde financiële positie. Daartoe zijn zekerheden gevraagd zoals een bankgarantie.

Zonnepanelen zijn vandaag meer dan ooit interessant! Door massaproductie zijn zonnepanelen door de jaren fors goedkoper geworden, dit zelfde geldt voor de omvormer. De investeringskost van een zonne-installatie is vandaag slechts een derde van pakweg drie jaar geleden. Deze sterke prijsdaling resulteert in een korte terugverdientijd en een bijzonder interessante netto-opbrengst op 25 jaar. Niet alleen de veel lagere kost van een zonne-installatie, maar ook de forse stijging van de elektriciteitsprijs, maken van zonnepanelen een risicoloze investering op lange termijn.

De opbrengst van jouw zonne-installatie is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder de belangrijkste: Oriëntatie: Uiteraard levert een perfecte zuidoriëntatie het optimale rendement op, maar ook met een dak richting Zuidwest of Zuidoost haal je een mooie opbrengst met je zonne-installatie. De installateur zal met een kompas de exacte oriëntatie van het dakvlak bepalen en een opbrengstberekening op maat maken.

Dakhelling: zonnepanelen werken prima bij een helling tussen 10 en 50 graden. Het meest optimale is 40 graden.

De meeste fabrikanten garanderen dat de zonnepanelen na 20 jaar nog 80 % van het beginrendement leveren. Het gaat hierbij dus niet om een garantie met eventueel een vervanging van materiaal in geval van een gebrek, maar om een bewering over de toekomstige prestaties van de panelen.

Iedereen in Vlaanderen die een zonne-installatie (<10 kW) wil plaatsen heeft recht op een terugdraaiende teller. Bijna iedereen heeft er trouwens een in huis hangen. Als de zon schijnt loopt de opgewekte energie door de elektrische leidingen van je woning. Staat op dat ogenblik de vaatwasser aan. Dan draait deze op zonne-energie. Zijn er op dat ogenblik geen elektrische verbruikers dan passeert de opgewekte stroom langs de terugdraaiende teller en dan draait deze terug naar een lagere meterstand.

’s Nachts gebeurt het omgekeerde. De elektrische verbruikers in je woning vragen dan stroom en dan loopt de terugdraaiende teller vooruit. Kortom het net gebruik je als een soort batterij. In de zomer plaats je er energie op het net dat je er in de winter terug afhaalt.

U krijgt hier een overzicht van de bestaande maatregelen. U kan zelf het beste nagaan welke maatregel voor u van toepassing is.

 • Verlaagde btw

Het verlaagde BTW-tarief voor energiebesparende investeringen is van toepassing voor woningen die minstens 10 jaar oud zijn. U betaalt 6% BTW in plaats van 21%.

 • Vermindering van onroerende voorheffing

Van toepassing bij nieuwbouw van 50% of 100% gedurende 5 jaar (afhankelijk van bereikt E-peil)

 • Je kan beroep doen op een renteloze lening (onder bepaalde voorwaarden) of een lening à slechts 2% voor uitvoering van de werken.

Sinds 2019 kan enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep nog een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar met een intrest van 0%. Je kan een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in jouw gemeente. Je kan dus enkel een lening aanvragen als er in jouw gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Het gaat om de volgende doelgroepen:

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.002,48 euro, verhoogd met 3.332,74 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is;
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

IN SAMENWERKING MET