17% goedkoper dan een gewone installatie

Geen groepaankoop momenteel

Momenteel is deze groepaankoop uitverkocht.


Schrijf vrijblijvend in op
de groepaankoop

Spreek af met
de leverancier

Ontvang een offerte
mét unieke groepskorting

Beslis of je ingaat
op het voorstel of niet

Ja, ik ben
geïnteresseerd!

Geen groepaankoop momenteel

De voordelen van zonnepanelen
Lage terugverdientijd

Hoe hoger het rendement van je zonnepanelen, hoe hoger je jaarlijkse besparing. Dit heeft natuurlijk een positief effect op de terugverdientijd van zonnepanelen. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen bedraagt 6 tot 8 jaar.

Prosumententarief / Digitale meter

Met de invoering van de digitale meter veranderen er een paar belangrijke dingen in verband met de berekening van je netkosten voor opgewekte, niet-verbruikte energie.

De digitale meter vervangt binnenkort namelijk de ‘terugdraaiende’ meter, waarvan gezegd wordt dat hij erg voordelig is voor eigenaren van zonnepanelen. Toch zal de digitale meter eenzelfde mooi voordeel bieden.

Als prosument maak je gebruik van het elektriciteitsdistributienet. Het prosumententarief is een vergoeding die elke eigenaar van zonnepanelen momenteel betaalt voor het gebruik van dat distributienet. Dit komt overeen met de gewone netkosten die je ook betaalt voor de afname van elektriciteit.

Wanneer de digitale meter wordt geïnstalleerd, vervalt dat huidige prosumententarief en wordt deze kost mee verrekend in je algemene netkosten.

Een voorbeeld: je verbruikt met je gezin elk jaar 4000 kWh. Je produceert dankzij je zonnepanelen in datzelfde jaar 2500 kWh.
Netkosten: je netkosten worden berekend op 4000 kWh – 2500 kWh = 1500 kWh.
Prosumententarief: je prosumententarief wordt berekend op 2500 kWh.

Van zodra de digitale meter bij jou wordt geplaatst, worden je netkosten berekend op de volledige 4000 kWh en vervalt het prosumententarief. De berekening wordt dus heel wat eenvoudiger, zonder dat je voordelen vervallen.

Jarenlange groene en gratis stroom

Meer dan ooit worden we bewust gemaakt van het effect dat de mens heeft op zijn leefomgeving. Ondanks het mindere klimaat waarin we ons bevinden heeft zonne-energie nog steeds een groot nut. Vaak wordt gedacht dat zonnepanelen enkel werken bij direct zonlicht, maar de panelen zijn actief bij elke vorm van daglicht. Dus ook bij bewolking en in de winter wordt er nog steeds energie opgewekt.

Verlaagd btw-tarief

In Vlaanderen bestaan er 2 verschillende BTW-tarieven voor zonnepanelen. Voor woningen ouder dan 10 jaar geldt een BTW-tarief van 6%, bij woningen onder de 10 jaar is dit 21%.
Daarbij moet het wel gaan om een privéwoning en moeten de materialen en het werk worden geleverd door een installateur.

Premie-overzicht

In Vlaanderen bestaat er geen steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwt zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel is. Dankzij de korte terugverdientijd, het principe van de terugdraaiende meters en tal van andere voordelen blijft het nog steeds een gezonde investering.

Veelgestelde vragen

+

Dit is het centrale hart van het zonnepaneel. De omvormer moet voortdurend zoveel mogelijk energie uit de panelen omzetten naar 230V elektriciteit. Voor elke configuratie van zonnepanelen is er een geschikte omvormer.

+

Monokristallijne zonnepanelen zijn opgebouwd uit één kristal per zonnecel. Hun oppervlak kent een geordende en egale structuur en is kenmerkend zwart van kleur. Hun rendement ligt hoger dan dat van polykristallijne, vooral bij sterk, direct zonlicht en hoge temperaturen. Je vindt ze vooral op kleine daken.

Bij polykristallijne zonnepanelen worden er meerdere kristallen gevormd. De cellen lijken uit kleine stukjes te zijn opgebouwd. Ze zijn typisch blauw van kleur. Ze kennen een lager rendement, maar zijn dan ook goedkoper. Vooral bij bewolkt weer of onrechtstreeks licht presteren ze zeer goed. Ze worden voornamelijk geïnstalleerd op grotere daken.

+

Bij stroomonderbreking zal de omvormer automatisch afslaan als veiligheidsmaatregel. Wanneer de storing op het gewone net is rechtgezet, zal de omvormer ook automatisch weer opstarten en zullen de zonnepanelen opnieuw energie produceren.

+

Normaal gezien heb je geen bouwaanvraag nodig voor de installatie van zonnepanelen, tenzij onder bepaalde voorwaarden zoals bv. speciale verkavelingen. Meer inlichtingen hierover vind je bij je lokale gemeentebestuur.

Voor zover de panelen op een plat dak niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komen, of op een hellend dak in dezelfde hellingshoek als het dak staan, is er ook geen verdere vergunningplicht.

+

Het overschot aan stroom vloeit terug het energienetwerk in. Daar wordt het gebruikt om de algemene energiereserve aan te vullen, zodat ze ergens anders, of op een ander moment, kan worden afgenomen. De energie die je zelf op het net plaatst, levert je een voordeel op.

+

De volledige installatie neemt in normale omstandigheden slechts 1 dag in beslag. Van zodra je panelen zijn geplaatst en aangesloten, kan je genieten van gratis zonne-energie.

+

Tijdens de inspectie bij je thuis wordt nagegaan of er bepaalde werken moeten uitgevoerd worden, zoals het afbreken van een schoorsteen of het versterken van de aarding. Ook wanneer je een ander, langer kabeltraject wenst dan vooraf afgesproken, kan er een meerkost zijn. Uiteraard worden die met jou besproken en komen die duidelijk terug in de voorgestelde offerte.

+

Zonnepanelen gaan meer dan 30 jaar mee. Bovendien vragen ze weinig onderhoud. Zelf reinigen moet zelden of nooit gebeuren. Enkel wanneer ze echt smerig zijn, dus bij grote obstakels of vlekken door bv. stof, pollen of bladeren, is het van belang ze schoon te maken. Door de hellende opstelling en het egale oppervlak zal de regen het meeste van deze viezigheid er wel afspoelen.

NL | FR groupachats.be